СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Top-down шинжилгээг хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтад ашиглах нь (Говь ХК-ийн жишээн дээр)

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Энхжаргал, Элдэв-Очир
dc.contributor.author Эрдэнэбаатар, Дашдулам
dc.date.accessioned 2020-06-25T09:18:56Z
dc.date.available 2020-06-25T09:18:56Z
dc.date.issued 2020-06-25
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1710
dc.description.abstract Энэхүү судалгаанд top-down шинжилгээний аргачлалд тулгуурлан хувьцааны бодит үнэлгээг тооцож хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтад ашиглах зөвлөмж боловсруулахыг зорилоо. Top-down шинжилгээний хүрээнд эдийн засгийн, салбарын, компанийн шинжилгээг хийх замаар дотоодын эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой салбарт үйл ажиллагаагаа явуулж, дотоодын ноолууран бүтээгдэхүүний салбарын 83%-ыг дангаараа эзэлж буй “Говь” ХК-ийн хувьцааны үнийг чөлөөт мөнгөн урсгал хорогдуулалтын хоёр үе шаттай FCFF загвар, зах зээлийн үнэлгээний P/E загварыг ашиглан тооцлоо. Түүнчлэн COVID-19 цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засгийн уналт нь ноолуурын салбар, компанийн үйл ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлж байгаа болон ойрын хугацаанд хэрхэн нөлөөлөхийг тодорхойлон хөрөнгө оруулагчдад цогц мэдээлэл өгч зөвлөмж боловсруулсан болно. en_US
dc.subject Компанийн үнэлгээ, дотоод үнэ цэн, top-down шинжилгээний аргачлал en_US
dc.title Top-down шинжилгээг хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтад ашиглах нь (Говь ХК-ийн жишээн дээр) en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежмент, санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс D340400
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах