СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Top-down шинжилгээг хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтад ашиглах нь (Говь ХК-ийн жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.