СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Цахим банкаар үйлчлүүлэгчдэд учрах эрсдэл, түүнийг шийдвэрлэх арга зам

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.