Хүсэлт илгээх

Та энэхүү файлыг үзэхийн тулд нэвтрэх шаардлагатай

Нэвтрэх

Top down шинжилгээг хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтад ашиглах нь /Сүү ХК-ийн жишээн дээр/

  1. И-мэйл хаяг нь файлыг явуулахад ашиглагдана.
  2. Файл