СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Top down шинжилгээг хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтад ашиглах нь /Сүү ХК-ийн жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.