СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Эрүүл мэндийн салбарын үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж ба үйлчилгээний чанарын зарим асуудлууд(Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.