СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Уул уурхайн салбарын чанаргүгй зээлд нөлөөлөх макро эдийн засгийн хүчин зүйлс

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Д, Больтогтох
dc.contributor.author Лхагвасүрэн, Урангоо
dc.date.accessioned 2020-06-23T10:33:24Z
dc.date.available 2020-06-23T10:33:24Z
dc.date.issued 2020-06-23
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1698
dc.description.abstract Манай улсын арилжааны банкууд нийт 18 салбарт зээл олгодог ба гол 5 салбарт нийт олгосон зээлийн 53 орчим хувь нь төвлөрсөн байдаг. Мөн зарим тохиолдолд эдгээр салбарын зээл чанаргүйдэж тухайн банкны ашигт ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлдөг. Уурхай, олборлолтын салбарын хувьд 5 гол салбарын нэг билээ. Сүүлийн жилүүдийн байдлаар чанаргүй зээлийн хувь хэмжээ өссөн үзүүлэлттэй байгаа бөгөөд нийт чанаргүй зээлийн дундаж хувь хэмжээнээс 2006 оноос хойших бүх хугацаанд дээгүүр байсан үзүүлэлттэй юм. Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд уул уурхай, олборлолтын салбарын зээлийн чанаргүйдлийн шалтгааныг макро орчноос ямар хүчин зүйлс нөлөөлдөг талаар судалгаа хийсэн. Макро орчноос нөлөөлөх хүчин зүйлсээс дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, юанийн ханш болон бодлогын хүү өссөнөөр уг салбарын чанаргүй зээлийн хэмжээ өсдөг бол нийт экспортын хэмжээ, мөнгөний нийлүүлэлт, ам долларын хаш болон инфляци өссөн тохиолдолд чанаргүй зээлийн хэмжээг буууруулдаг байна. en_US
dc.subject Чанаргүй зээл, макро эдийн засаг, уул уурхай en_US
dc.title Уул уурхайн салбарын чанаргүгй зээлд нөлөөлөх макро эдийн засгийн хүчин зүйлс en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежмент, санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс D340400
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах