СЭЗИС - Бүтээлийн сан

“Талх-Чихэр” хувьцаат компанийн үнэлгээг тооцоолох, хөрөнгө оруулалтын зөвлөмж боловсруулах

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Янжив, Дашпил
dc.contributor.author Болдбаатар, Маргад-Эрдэнэ
dc.date.accessioned 2020-06-19T02:37:59Z
dc.date.available 2020-06-19T02:37:59Z
dc.date.issued 2020-06-19
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1693
dc.description.abstract Тус эрдмийн ажлаараа Монголын Хөрөнгийн Биржийн нэгдүгээр ангилалд багтдаг “Талх-Чихэр” ХК – ийн хувьцааны үнэлгээг тооцож, хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулах сонирхолтой хүмүүс болон одоогоор тус компанийн хувьцааг эзэмшиж байгаа хөрөнгө оруулагчдад зориулан шийдвэр гаргах үйл явцад нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор зөвлөмж боловсрууллаа. Тус компанийг сонгосон шалтгаан нь хувьцаа нь хөрөнгийн бирж дээр тогтмол арилжаалагддаг хэдий ч 2018 оноос хойш тогтмол уналт үзүүлээд байгаа юм. Тийм учраас компанийн хувьцааны үнэлгээг хийж өгснөөр хөрөнгө оруулагчдад ихээхэн хэрэгцээтэй байх болно. Үнэлгээг хийхээс өмнө top-down шинжилгээг ашиглан өнөөгийн нөхцөл байдлыг судалж, цаашлаад бизнес стратегийн шинжилгээ хийхдээ PESTLE, SWOT болон Портерийн таван хүчин зүйлийн шинжилгээнүүд хийлээ. Мөн санхүүгийн шинжилгээ болон хэтийн төлөвийн шинжилгээ хийж, үүн дээр үндэслэн компанийн үнэлгээг хийхдээ хорогдуулсан мөнгөн урсгалын аргачлалын компанийн чөлөөт мөнгөн урсгалын загвар болох FCFF загвар болон EV/EBITDA үржүүлэгчээр үнэлгээ хийсэн юм. en_US
dc.subject Компанийн үнэлгээ en_US
dc.subject Top-down шинжилгээ en_US
dc.subject PESTLE шинжилгээ en_US
dc.subject SWOT шинжилгээ en_US
dc.subject Портерийн таван хүчин зүйлийн шинжилгээ en_US
dc.subject FCFF загвар en_US
dc.subject EV/EBITDA en_US
dc.title “Талх-Чихэр” хувьцаат компанийн үнэлгээг тооцоолох, хөрөнгө оруулалтын зөвлөмж боловсруулах en_US
dc.title.alternative Equity valuation of "Talkh-Chikher" joint stock company en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежмент, санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс D340400
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах