СЭЗИС - Бүтээлийн сан

"Шайн Кашмер" ХХК-н маркетингийн төлөвлөгөө

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Батмөнх, Ганшагай
dc.contributor.author Даваасүрэн, Ялгуун
dc.date.accessioned 2020-06-19T02:26:05Z
dc.date.available 2020-06-19T02:26:05Z
dc.date.issued 2020-06-19
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1690
dc.description.abstract 2019 онд байгуулагдсан Монгол улсад ноолууран бүтээгдэхүүний бүрэн боловсруулалт хийгдээд эцсийн бүтээгдэхүүнээ БНСАУ-д интернетээр дамжуулж борлуулалт хийдэг Монгол-Солонгосын хамтарсан “Шайн кашмер” ХХК-ийн намрын коллекцийг БНСУ-ын хэрэглэгчийн зан төлөвийн судалгаан дээр үндэслэн хэрэглэгчдийн худалдан авах шийдвэрт нөлөөлдөг хүчин зүйлүүдийг ба өрсөлдөөний давуу талыг тодорхойлж “Шайн Кашмер” брендийн намрын коллекцийн эрэгтэй, эмэгтэй богино ханцуйтай цамцны 4 сар буюу 2020 оны 8-р сараас 12 сар хүртэл маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулж борлуулалтыг 8-10% нэмэгдүүлэхэд оршино. en_US
dc.subject ноолуур en_US
dc.subject кашмер en_US
dc.subject бэлэн хувцас en_US
dc.subject бренд en_US
dc.subject хэрэглэгч en_US
dc.subject БНСУ en_US
dc.subject төлөвлөгөө en_US
dc.subject судалгаа en_US
dc.title "Шайн Кашмер" ХХК-н маркетингийн төлөвлөгөө en_US
dc.title.alternative Marketing plan of "Shine Cashmere" LLC en_US
ife.Мэргэжил.Нэр D380105
ife.Мэргэжил.Индекс D340500
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах