СЭЗИС - Бүтээлийн сан

СТОУС 6-“Ашигт малтмалын хайгуул ба үнэлгээ” стандартын хэрэгжилтийн судалгаа (“Ганхүлэг хурд” ХХК-ийн жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.