Хүсэлт илгээх

Та энэхүү файлыг үзэхийн тулд нэвтрэх шаардлагатай

Нэвтрэх

Бүтээгдэхүүний үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх хүчин зүйлсийг тодорхойлох нь /Буузны жишээн дээр/.

  1. И-мэйл хаяг нь файлыг явуулахад ашиглагдана.
  2. Файл