СЭЗИС - Бүтээлийн сан

АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Дамба, Гэрэлмаа
dc.contributor.author Баяндоной, Баясгалан
dc.date.accessioned 2015-05-11T18:35:05Z
dc.date.available 2015-05-11T18:35:05Z
dc.date.issued 2015-05-11
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/166
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.title АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ en_US
dc.title.alternative DEVELOPING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANK en_US
dc.title.alternative АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах