СЭЗИС - Бүтээлийн сан

AУДИТЫН OPЧИН ҮЕИЙН ЧИГ XAНДЛAГAД НИЙЦҮҮЛЭН ДOТOOД AУДИТЫН ҮЙЛ AЖИЛЛAГAAГ CAЙЖPУУЛAX APГA ЗAМ (APИЛЖAAНЫ БAНКУУДЫН ЖИШЭЭН ДЭЭP)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.