СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Гурван Гал эмнэлгээр үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн түвшинг тодорхойлох судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.