СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ТӨРӨЛЖСӨН ЭМНЭЛГИЙНҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХНЬ (“ЭМЖИЖИ эмнэлгийн жишээн дээр”)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.