СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Авьяас чадварын менежментийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Буянжаргал, Баярсайхан
dc.contributor.author Сарантуяа, Ууганчимэг
dc.date.accessioned 2020-04-08T06:10:12Z
dc.date.available 2020-04-08T06:10:12Z
dc.date.issued 2020-04-08
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1661
dc.description.abstract Сүүлийн жилүүдэд байгууллагын хүний нөөц ажилтнуудаасаа хичээл зүтгэлтэй, ур чадвартай байдлыг илүү шаардах болсон бөгөөд энэ нь байгууллагын хөгжилтэй нягт холбоотой хэмээн үзэх болжээ. Ялангуяа олон улсад ихэнх байгууллагууд хүний нөөцийн бодлого, зохион байгуулалтаа өөрчлөн “Авьяасын менежмент”-ийг судлан, өөрийн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж байна. Жишээ нь: Харвардын Их Сургууль, Стенфордын судалгааны хүрээлэнгээс явуулсан судалгаанд мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар буюу тухайн хүний сурч мэдсэн ур чадвар нь амжилтанд хүрэхэд 15% нөлөөлөх бол “SOFT SKILL” буюу дотоод ур чадвар, тухайн хүний авьяас нь 85%-ийн нөлөөтэй байдаг гэсэн үр дүн гарсан байна. Мөн “Linkedin”-ээс зохион байгуулсан 5000 гаруй дэлхийн хэмжээний ажил олгогч хүний нөөцийн мэргэжилтнүүдээс авсан судалгаагаар ажил олгогчын шаардлагыг өөрчлөх, нөлөөлөх дөрвөн хүчин зүйлийг гаргаж ирсэн байна. Үүнд: Ур чадвар 91%, уян хатан байдал 72%, стрессийн менежмент 71%, нээлттэй ил тод байдал 53% гэх үр дүн гарч ирсэн бөгөөд үүнээс харвал “Ур чадвар” хамгийн өндөр хувийг эзэлж байна. (Э, 2019) Иймээс ур чадвартай ажилчид ажил олгогчын бодол санааг өөрчилж чаддаг болохыг харж болно. en_US
dc.subject Авьяас чадварын менежмент en_US
dc.subject хүний нөөц, ажилтан, ур чадвар, en_US
dc.title Авьяас чадварын менежментийн судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Лхагвасүрэн, Эрхэмбаяр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах