СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Програм хангамжийн төслийн үе шатанд дахин инженерчлэл хийх арга зүйн зарим асуудлууд

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.