СЭЗИС - Бүтээлийн сан

1206 хувцас үйлдвэрлэлийн компанийн бизнес төлөвлөгөө

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Лхагвасүрэн, Эрхэмбаяр
dc.contributor.author Мөнхбат, Баяржаргал
dc.date.accessioned 2020-03-24T04:39:29Z
dc.date.available 2020-03-24T04:39:29Z
dc.date.issued 2020-03-24
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1644
dc.description.abstract Энэхүү бизнес төлөвлөгөө нь үндэсний бэлэн хувцас үйлдвэрлэгч 1206 компаний өнөөгийн нөхцөл байдлыг судлаж дүн шинжилгээ хийн одоо байгаагаас илүүтэйгээр нөөцийг зөв зохистой хуваарилан ашигтай ажиллуулахад зориулагдсан дипломын төсөл юм. Компанийг хөгжүүлэх, үйлдвэрийн нөөц бололцоог тодорхойлох, бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулж нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, борлуулалтыг өсгөх, өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэх, ашиг орлогын өсөлтийг хангах хүчин зүйлсийг тодорхойлж, зөвлөмж гаргаж хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгахад чиглэнэ. en_US
dc.subject бизнес төлөвлөгөө en_US
dc.subject хувцас en_US
dc.subject хувцас үйлдвэрлэл, бизнес төлөвлөгөө, үндэсний компани, en_US
dc.title 1206 хувцас үйлдвэрлэлийн компанийн бизнес төлөвлөгөө en_US
dc.title.alternative Business plan of the 1206 clothing company en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах