СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн бондын хөрөнгө оруулалтын бодлогыг боловсронгуй болгох нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Энхжаргал, Элдэв-Очир
dc.contributor.author Пүрэвжав, Мөнхтуяа
dc.date.accessioned 2020-03-17T07:19:16Z
dc.date.available 2020-03-17T07:19:16Z
dc.date.issued 2020-03-17
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1635
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажилд 2019 оны байдлаар Монголд хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 20 компани байгаа ба эдгээрээс 13 ХОМК нь 13 хувийн хөрөнгө оруулалтын сан, нэг хаалттай хамтын сан үүсгэн байгуулсан бөгөөд нэлээд хэдэн сан нь үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн байна. Энэхүү судалгааны ажилд ХОС ийн бондын хөрөнгө оруулалтыг боловсронгуй болгох нь сэдвийн хүрээнд ХОМК болон ХОС ийн бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтын бодлого зэргийг онолын болон салбарын түвшинд судалсан бөгөөд салбарын судалгаагаар дэлхийн болон Монголын ХОС г судалж судалгаа шинжилгээг Монголын ХОС ийн бондын ХО судалгаанд үндэслэн хийж ХОБББ бүрдүүлж бондоор багц бүрдүүлсэн. en_US
dc.subject Хөрөнгө оруулалтын менежмент, компани, бонд, хөрөнгө оруулалтын бодлого en_US
dc.title Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн бондын хөрөнгө оруулалтын бодлогыг боловсронгуй болгох нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Олон улсын эдийн засаг
ife.Мэргэжил.Индекс E310301
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах