СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Жүүс хэрэглэгчдийн зан төлөвийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Тамир, Төгөлдөр
dc.contributor.author Отгонболд, Дөлгөөн
dc.date.accessioned 2020-03-06T09:29:37Z
dc.date.available 2020-03-06T09:29:37Z
dc.date.issued 2020-03-06
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1634
dc.description.abstract Дэлхийн улс орон бүрт соёл, цаг уур, хүм ам зүйн онцлог зэрэгээс хамаарч хэрэглэж буй бүтээгдэхүүний хувьд ялгаатай байдал бий болдог. Энэхүү ялгаатай байдал, хэрэглэгчийн зан төлөвийг оновчтой, зөв тодорхойлж чадсанаараа бизнесийн салбарт өрсөлдөөний давуу талыг олж авч чаддаг. Энэхүү эрдмийн ажилд Улаанбаатар хотын жүүс хэрэглэгчдийн зан төлөв, онцлог, шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлж улмаар судалгааны үр дүнд суурилан санал, зөвлөмж боловсруулж, маркетингийн оновчтой шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөхийг зорилоо. en_US
dc.subject Жүүс, хэрэглэгчийн зан төлөв, хүчин зүйлс, судалгаа, хандлага en_US
dc.title Жүүс хэрэглэгчдийн зан төлөвийн судалгаа en_US
dc.title.alternative The behavior of juice consumers en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах