СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Валютын ханшийн үр нөлөө, санхүүгийн тайланг толилуулгын валют руу хөрвүүлэх

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Э, Жавзандулам
dc.contributor.author Батсайхан, Хулан
dc.date.accessioned 2020-02-11T03:52:07Z
dc.date.available 2020-02-11T03:52:07Z
dc.date.issued 2020-02-11
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1632
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажлаараа НББОУС, НББ-ын хууль тогтоомж, холбогдох журмуудыг судалж Монгол улсын хэмжээнд гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгжүүдэд НББОУС-ын дагуу гадаад валютаар илэрхийлсэн санхүүгийн тайланг нь толилуулгын валют руу хөрвүүлэх зөвлөмж боловсруулсан болно. en_US
dc.subject валютын ханш, НББОУС, НББ хууль тогтоомж, хөрөнгө оруулалт en_US
dc.title Валютын ханшийн үр нөлөө, санхүүгийн тайланг толилуулгын валют руу хөрвүүлэх en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Нягтлан бодох бүртгэл
ife.Мэргэжил.Индекс D341400
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах