СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Валютын ханшийн үр нөлөө, санхүүгийн тайланг толилуулгын валют руу хөрвүүлэх

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.