СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний ажил эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөөлөл

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.