СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Гүн сургалтын аргаар хувьцааны ханш таамаглах нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Ц, Батсүх
dc.contributor.author Батсайхан, Элдэв-Очир
dc.date.accessioned 2020-01-07T07:45:45Z
dc.date.available 2020-01-07T07:45:45Z
dc.date.issued 2019-12-01
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1616
dc.description.abstract Хөрөнгийн зах зээлийг урьдчилан таамаглах маш хэцүү байдаг. Зах зээлийн чиг хандлага, эрэлт-нийлүүлэлтийн харьцаа, дэлхийн эдийн засаг, олон нийтийн санаа бодол, санхүүгийн мэдээлэл, орлого, түүхэн үнэ гэх мэт хувьцааны үнийг тодорхойлох олон хүчин зүйлүүд байдаг. Тийм учраас үнэн зөв таамаглах нь бэрхшээлтэй ажлуудын нэг юм. Гэхдээ өгөгдөл олборлох, машин сургалт гэх мэт шинэ технологийн тусламжтайгаар бид том өгөгдөлд (big data) дүн шинжилгээ хийж, хүний гаргадаг (human bias) алдаа гаргахгүйгээр таамаглалын үнэн зөв загварыг боловсруулах боломжтой болно. Энэ ажилд бид өөр өөр шинж чанар агуулсан 3 хөрөнгө оруулалтын хэрэгслийн нээлтийн ханш дээр шинжилгээ хийлээ. Бид хувьцааны үнийг урьдчилан таамаглахын тулд хяналттай машин сургалтын урт богино хугацааны санах ой (Long Short Term Memory) загварыг ашиглан таамаглал боловсруулав. Мөн таамагласан нээлтийн ханшийг бодит нээлтийн ханштай харьцуулан шалгаж үзлээ. en_US
dc.subject machine learning en_US
dc.subject гүн сургалт en_US
dc.subject ханш таамаглах en_US
dc.subject машин сургалт en_US
dc.title Гүн сургалтын аргаар хувьцааны ханш таамаглах нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер
ife.Диплом.Зөвлөх Д, Гансүлд


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах