СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Санхүүгийн болон санхүүгийн бус шийдвэр гаргалтыг зан төлөвийн санхүүгийн онолоор тайлбарлах нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Э, Элдэв-очир
dc.contributor.author Жаргалсайхан, Мөнхтуул
dc.date.accessioned 2020-01-07T07:04:47Z
dc.date.available 2020-01-07T07:04:47Z
dc.date.issued 2020-01-07
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1614
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд бакалавр болон магистрын түвшинд суралцаж буй оюутнуудыг хамруулан судалгааг хийж, эмпирик нотолгоо цуглуулах замаар үр дүнг гаргаж ирэх юм. Ингэснээр хувь хүний сэтгэлзүйтэй холбоотой зан төлөвийн гажуудлыг мэдэж авах ба цаашдаа санхүүгийн болон санхүүгийн бус шийдвэр гаргахад эдгээр мэдээлэл нь оновчтой шийдвэр гаргахад нэмэлт ойлголт болж өгөх юм. Судалгаагаар хувь хөрөнгө оруулагчид санхүүгийн болон санхүүгийн бус шийдвэр гаргахдаа зан төлөвийн гажуудалд ихээр өртсөөр байдаг нь тогтоогдсон. Ялангуяа санхүүгийн шийдвэр гаргалт хийхдээ хувь хүмүүс олон төрлийн гажууалд автдаг ба энэ нь тухайн хүний боловсролын түвшин болоод хүйсийн байдал зэргээс шалтгаалж ялгаатайгаар илэрсэн ба Санхүүгийн шийдвэр гаргахдаа бакалаврын оюутнуудад 4н төрлийн гажуудал илэрсэн бол магистрт суралцаж буй оюутнуудад 7н төрлийн гажуудал илэрсэн нь боловсролын түвшин өндөртэй хүмүүс илүү зан төлөвийн гажуудалд өртдөг болох нь харагдаж байна. en_US
dc.subject Зан төлөвийн санхүү, Зан төлөвийн гажуудал, санхүүгийн байгууллага, en_US
dc.title Санхүүгийн болон санхүүгийн бус шийдвэр гаргалтыг зан төлөвийн санхүүгийн онолоор тайлбарлах нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах