СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Санхүүгийн болон санхүүгийн бус шийдвэр гаргалтыг зан төлөвийн санхүүгийн онолоор тайлбарлах нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.