СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Ажлын байрны уян хатан байдал нь байгууллагадаа үнэнч байхад нөлөөлөх нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.