СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ХАДГАЛАМЖИЙН БУС ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗАМААР ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ БУУРУУЛАХ БОЛОМЖ, АРГА ЗАМ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Зоригт, Оюунцацрал
dc.contributor.author Даш, Болорцэцэг
dc.date.accessioned 2020-01-04T08:29:09Z
dc.date.available 2020-01-04T08:29:09Z
dc.date.issued 2020-01-04
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1604
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажлаараа хадгаламжаас бусад эх үүсвэрийг тэр дундаа олон улсын зах зээлд бонд гарган хөрөнгө босгох ингэснээр зээлийн хүүг бууруулах боломжтой эсэхийг тодорхойлохын тулд зээлийн хүүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг судлаж, арилжааны банкуудын эх үүсвэр, түүний бүтцийг судлан хадгаламжийн бус эх үүсвэр тэр дундаа бонд гаргах боломж арга зам болон бусад эх үүсвэрийг нэмэгдүүлснээр хүү буурах боломжтой эсэхийг судалсан болно. en_US
dc.subject Хадгаламжийн бус эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх en_US
dc.title ХАДГАЛАМЖИЙН БУС ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗАМААР ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ БУУРУУЛАХ БОЛОМЖ, АРГА ЗАМ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс E340100
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах