СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Ноосон пальтоны өрсөлдөх чадварыг дэмжих өртгийн инженерчлэл нэвтрүүлэх боломж

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.