СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтыг зан төлвийн санхүүгийн ойлголтоор тайлбарлах нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.