СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГ ХАРЬЦУУЛАН СУДЛАХ НЬ /ЭРДОС РЕСОРЕЗ ХК БА GOBI ХК-ийн жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.