СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Валютын ханшийн эрсдэлээс дериватевийн хэрэгслүүд ашиглан хедж хийх нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.