СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Проспект онолыг ашиглан алдагдалд дургүй байдлыг тооцох

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.