СЭЗИС - Бүтээлийн сан

БАНКНЫ САЛБАРТ РЕГТЕК ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ БОЛОМЖ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.