СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Төрийн банкны харилцагчийн үйлчилгээний ажилтнуудын гүйцэтгэлийн үнэлгээний аргачлалыг сайжруулах нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.