СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Бизнес, хувь хүний хөгжил чиглэлийн эвентэд оролцогчдын зан төлөвийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor С, Сайн-Од
dc.contributor.author Дэлгэрбат, Мөнхбаясгалан
dc.date.accessioned 2019-06-28T09:00:12Z
dc.date.available 2019-06-28T09:00:12Z
dc.date.issued 2019-06-28
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1532
dc.description.abstract Сүүлийн жилүүдэд эвент менежментийн салбар Улаанбаатар хотод эрчимтэй хөгжиж, цар хүрээ, төрөл зүйлээ улам өргөжүүлсээр байгаа бөгөөд эдгээрээс бизнес, хувь хүний хөгжил чиглэлийн эвентийн зохион байгуулалт, цар хүрээ улам нэмэгдсээр байна. Иймд бизнес, хувь хүний хөгжил чиглэлийн эвентэд оролцогчдын шийдвэр гаргалт болон сэтгэл ханамжид нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлж, цаашид энэ төрлийн эвент зохион байгуулагчдад хэрэгтэй санал зөвлөмж боловсруулах зорилгын хүрээнд энэхүү судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. Судалгааг асуулгын арга ашиглан Улаанбаатар хотод оршин суудаг, 17 – 40 насны, өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд бизнес, хувь хүний хөгжил чиглэлийн эвентэд оролцсон хүмүүсээс санамсаргүй байдлаар түүвэр бүрдүүлэн, нийт 374 өгөгдөл цуглуулж, шинжилгээ хийсэн болно. en_US
dc.subject Эвент, бизнес, хувь хүний хөгжил, эвент менежмент, сэтгэл ханамж, шийдвэр гаргалт, зан төлөв en_US
dc.title Бизнес, хувь хүний хөгжил чиглэлийн эвентэд оролцогчдын зан төлөвийн судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр D380105
ife.Мэргэжил.Индекс D340500
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах