СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Бизнес, хувь хүний хөгжил чиглэлийн эвентэд оролцогчдын зан төлөвийн судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.