СЭЗИС - Бүтээлийн сан

“HRLINK” ПЛАТФОРМЫН ҮНЭ ЦЭНИЙН САНАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СУДАЛГАА

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.