СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ЭРҮҮЛЖҮҮЛЭН ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭ ТӨРЛИЙГ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХЭРЭГЦЭЭНД НИЙЦҮҮЛЭХ ТАНДАЛТЫН СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНЭЛЭЛТ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Батбаяр , Цогтбаяр
dc.contributor.author Баасанжав, Хулан
dc.date.accessioned 2019-06-28T08:38:02Z
dc.date.available 2019-06-28T08:38:02Z
dc.date.issued 2019-06-28
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1527
dc.description.abstract Монголын хүн амын 60-аас илүү хувь нь халдварт бус өвчин буюу таргалалтад нэрвэгдэж байна. Учир нь хүмүүс буруу хооллолт, амьдралын буруу хэв маяг болон жин хасалтад хэт их улайран зүй бус эм бүтээгдэхүүн ихээр хэрэглэж өөрсдийн эрүүл мэндийг хохироох нь өдөр ирэх тусам ихсэж байна. Эрүүлжүүлэн чийрэгжүүлэх энэ судалгаагаар дамжуулан иргэдийн амьдралын зөв хэв маяг, эрүүл мэнддээ зөв аргаар анхаарал тавих нийгмийн эрүүл сэтгэхүйг бий болгоход чиглэгдэнэ. Тиймээс энэхүү судалгаа нь үндсэн 3 зорилгод чиглэнэ. 1. Монгол дах эрүүлжүүлэн чийрэгжүүлэх үйлчилгээг сайжруулан боловсруулах 2. Эрүүлжүүлэн чийрэгжүүлэх шинэ хөтөлбөрийг туршиж хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж болон хэрэгцээг судлах 3. Шинэ хөтөлбөрийг хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлох en_US
dc.subject ЭРҮҮЛЖҮҮЛЭН ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭ ТӨРӨЛ en_US
dc.title ЭРҮҮЛЖҮҮЛЭН ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭ ТӨРЛИЙГ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХЭРЭГЦЭЭНД НИЙЦҮҮЛЭХ ТАНДАЛТЫН СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНЭЛЭЛТ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах