СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ЭРҮҮЛЖҮҮЛЭН ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭ ТӨРЛИЙГ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХЭРЭГЦЭЭНД НИЙЦҮҮЛЭХ ТАНДАЛТЫН СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНЭЛЭЛТ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.