СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Арилжааны банкинд зэрэглэл тогтоох аргачлалыг боловсруулах нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.