СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Convnet загварыг ашиглан автомашин, түүний дугаарыг таних

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.