СЭЗИС - Бүтээлийн сан

IPO гаргах зорилгоор компанийн бодит үнэлгээг тогтоох

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.