СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Онлайн панелыг судалгааны зах зээлд нэвтрүүлэх нь (Axiom Inc. жишээн дээр)

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Б, Нандин-Эрдэнэ
dc.contributor.author Цэцгээ, Лхагвасүрэн
dc.date.accessioned 2019-06-28T03:14:02Z
dc.date.available 2019-06-28T03:14:02Z
dc.date.issued 2019-06-28
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1495
dc.description.abstract Шинээр үүсч буй тусгай платформ дээр хэн судалгаа өгч буй нь тодорхой өгөгдөл өгөгчдийг бүрдүүлэн, бизнесийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй компани болон судалгаа шинжилгээний ажлыг хялбарчлан, цаг хугацаа, хөрөнгийг хэмнэхэд оршино. Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд судалгаа өгөгчдийг хэрхэн бүрдүүлэх болон бизнесийн байгууллага, аж ахуйн нэгжид хэрэгцээ шаардлага хэр их буйг судлахад чиглэсэн болно. en_US
dc.subject Онлайн панел en_US
dc.subject Маркетинг en_US
dc.subject Судалгаа en_US
dc.subject Өгөгдөл өгөгч en_US
dc.subject Панелист бүрдүүлэх en_US
dc.subject Магадлалд суурилсан en_US
dc.subject Магадлалд суурилсан бус en_US
dc.title Онлайн панелыг судалгааны зах зээлд нэвтрүүлэх нь (Axiom Inc. жишээн дээр) en_US
dc.title.alternative Introducing Online Panels to Market for Research (On the example of Axiom Inc.) en_US
ife.Мэргэжил.Нэр D380105
ife.Мэргэжил.Индекс D340500
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах