СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Онлайн панелыг судалгааны зах зээлд нэвтрүүлэх нь (Axiom Inc. жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.