СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Орон сууцны үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.author Алтангэрэл, Амаржаргал
dc.date.accessioned 2015-01-21T05:05:10Z
dc.date.available 2015-01-21T05:05:10Z
dc.date.issued 2015-01-20
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/148
dc.description.abstract Манай улсын эдийн засагт ахиц дэвшил гарахын хэрээр барилгын салбар даган хөгжиж байна. Засгийн газар болон Монголбанк хамтран орон сууцны зах зээлийг дэмжих зорилгоор бага хүүтэй зээлийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэнээс хойш 2014 оны 1 дүгээр сарын байдлаар нийт 14685 иргэн шинээр орон сууц худалдан авч, 17105 иргэний 482.4 тэрбум төгрөгийн зээл дахин санхүүжилт хийгдэж, Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийт 16500 айлын орон сууц шинээр ашиглалтанд оржээ. Энэхүү орон сууцны зээлийн боломжит нөхцөл нь эрэлтийг ихэсгэж, үнийн өсөлт бий болоход нөлөөлж байна. Энэхүү үнийн өсөлт нь урт хугацаанд эдийн засагт сөргөөр нөлөөлж болзошгүй тул орон сууцны эрэлт болон нийлүүлэлтэд нөлөөлөгч микро болон макро хүчин зүйлсийг тодорхойлж, хэрхэн үнийг тогтвортой түвшинд барих болон бууруулах талаар санал зөвлөмжийг гаргахыг зорилоо. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject орон сууцны үнэ, үнийн индекс, орон сууцны үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлс en_US
dc.title Орон сууцны үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн шинжилгээ en_US
dc.type Working Paper en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежмент, санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс D340400
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах