СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Special Nanny Agency Mongolia компанийн Өөрчлөлтийн төлөвлөгөө

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Ц, Булган
dc.contributor.author Сүхбаатар, Нямлхагва
dc.date.accessioned 2019-06-28T01:12:16Z
dc.date.available 2019-06-28T01:12:16Z
dc.date.issued 2019-06-28
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1480
dc.description.abstract “Special Nanny Agency Mongolia” компани нь үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлэн үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулаад 1 жил болж байгаа юм. Компани нь зах зээлд хүүхэд асрагч, өндөр настан асрагч, гэрийн үйлчлэгчийн ажлын байранд ажилгүй иргэдийг зуучлах үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээс хойш өөрийн байгууллагын үндсэн ажилчид, гэрээт ажилчид болон байнгын тогтмол үйлчлүүлэгчтэйгээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулан зах зээлд тэмцэгчийн байр суурь эзэлж байгаа юм. Байгууллага анх эхэлсэн цагаас өдийг хүртэлх хугацаанд өөрийн гэсэн үндсэн үйлчилгээтэй, үндсэн ажилчид болон гэрээт ажилчидтай, байнгын тогтмол үйлчлүүлэгчидтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулан ашиг орлого олж байгаа хэдий ч байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаанs процесст асуудал тулгараад байгаа юм. Учир нь байгууллага үйлчлүүлэгчээс ажлын захиалга их авдаг хэдий ч ажилд зуучлах ажил горилогчид маш бага байдаг бөгөөд энэ нь үйлчлүүлэгчийн захиалгыг удаах гэх мэт үйл ажиллагааны доголдолтой олон асуудлууд тулгараад байгаа бөгөөд эдгээр асуудлуудаас шалтгаалан байгууллага хэрэглэгчдээ алдан ашиг орлого нь буурах эрсдэл тулгараад байгаа юм. Тиймээс байгууллагын одоогийн үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлыг судлан шинжилж түүнд тохирсон өөрчлөлтийн төлөвлөгөө боловсруулах юм. en_US
dc.subject Үйл ажиллагаа, хүүхэд асрагч, гэрийн үйлчлэгч, өөрчлөлтийн төлөвлөгөө, ажилтнууд, үйлчлүүлэгчид, зуучлах, ажил горилогч, гэрээт ажилтан, асуудлыг тодорхойлох, судлан шинжлэх en_US
dc.title Special Nanny Agency Mongolia компанийн Өөрчлөлтийн төлөвлөгөө en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Н, Нарантунгалаг


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах