СЭЗИС - Бүтээлийн сан

CONSTRUCTION OF A MINIMUM RISK PORTFOLIO BASED ON MARKOWITZ PORTFOLIO THEORY. APPLICATION ON MONGOLIAN STOCK EXCHANGE

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.