СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сүхбаатар аймагт 5 давхар 60 айлын орон сууц барин борлуулах төсөл

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.