СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Нийгмийн маркетингийн кампанит ажлын үр дүнг үнэлэх нь (Unfriend хөдөлгөөний жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.